Svatební zvyky


Svatba je jako významná životní událost úzce spojena s řadou tradic, zvyků a také pověr. I když žijeme v moderní společnosti, kde se již příliš na pohádky nevěří, nelze svatbu od určité kouzelné atmosféry oprostit. Strohé souhlasné prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstupují do manželství za účasti dvou svědků, před pověřeným zástupcem státu či církve, by bylo asi velmi málo. Záleží na každém, jak se k těmto věcem staví, faktem však je, že určité věci ke svatbě patří a už se nad nimi ani příliš nepřemýšlí. Svatební den už tak patří k okamžikům, kde se mísí příjemné pocity s nervozitou, den je emočně velmi nabitý a není potřeba si jej kazit nějakými strašáky. Každá svatba však ať záměrně, či bezděčně určité zvyky obsahuje, prostě k ní neodmyslitelně patří. Které to tedy nejčastěji jsou?

Pohodlné svatební šaty

Svatební den plný zvyků a tradic

Svatební den již od brzkého rána bývá velmi hektický a plný příprav, jak pro samotnou nevěstu, tak také pro ženicha a další příbuzné a hosty. Líčení, česání, oblékání, přemisťování na obřad a poté zase na hostinu, gratulace, focení… Jednou z často dodržovaných tradic je ta, že by ženich neměl nevěstu vidět ve svatebních šatech dříve, než si pro ni přijde, nebo se sejdou v obřadní síni. Mnoho párů toto dodržuje, ale nestaví se k tomu tak, že v opačném případě nebude manželství fungovat.Spíše jde o moment překvapení, o napětí a očekávání ženicha, kdy prvně spatří svou krásou nevěstu. Pokud atmosféru ještě doplní svatební limuzína, jíž nevěsta přijíždí, je o dokonalý zážitek jak pro ženicha, tak pro ostatní svatebčany, postaráno.

Svatební holubice

Další zvyky jsou následně spojeny již s dobou po obřadu samotném, velmi oblíbené je házení rýže na novomanžele, vycházející z obřadní síně, nebo nasazení ženichovi pomyslného chomoutu, romantickou a dojemnou atmosféru však jistě dodá vypuštění svatební holubice, která má symbolizovat pomyslný začátek společné cesty manželstvím.

Svatební prosluv

Svatební hosté se následně po obřadu přesouvají s novomanželi na hostinu, kde se baví a slaví často do brzkých ranních hodin. Je zvykem, že zábavu a organizaci této fáze svatby mají na starosti zejména svědci novomanželů, kteří se na tuto událost jistě důkladně připravovali. Příjezd do restaurace, kde se hostina odehrává, provází přivítání formou rozbití talíře a společného zametání střepů pro štěstí, nebo přenesení nevěsty přes práh. Slavnostnímu obědu by měl předcházet přípitek a svatební proslov. Nejčastěji slýcháme svatební proslov otce nevěsty, nebo také svědků. Novomanželům se přeje hlavně spousta šťastných let v manželství a hromada dětí. I během oběda se setkáváme s tradičním krmením manželů navzájem z jednoho talíře, často ještě různě upravenými příbory, aby jim to šlo co nejhůře. Svatební hosté se pak velmi rádi škodolibě baví tím, jak se vyhladovělí novomanželé zoufale snaží nakrmit jeden druhého.

Když se konečně všichni najedí, začíná zábava v tom pravém slova smyslu. Svatbu často provází řada her a soutěží, zábavných scének a tanečních kreací. Atmosféru jistě dodá kvalitní kapela nebo DJ. První tanec je určen výhradně pro nevěstu a ženicha.

Mezi oblíbené činnosti lze zahrnout také společné nakrojení svatebního dortu, na němž si pak v pauze mezi svatebním křepčením hosté rádi pochutnají. Při tom bývají často čteny svatební gratulace.

Bílé svatební šaty

Svatební strom hostů

Krásnou památkou i příjemnou společnou zábavou je jistě výroba svatebního stromu. Jedná se o předem připravený svatební strom hostů, kde se prsty všech svatebčanů, namočené do různých barev, otisknou jako lístečky. Ti mohou ještě svůj otisk doplnit například o podpis či věnování, nebo nějaké přání pro novomanžele. Vytvoří se tak kolektivní dílo, které má pro novomanžele často velkou hodnotu. Svatební strom na plátně, je pak následně možné pověsit v domě, či bytě novomanželů, dle jejich libosti. Svatební strom je také jeden z vhodných dárků pro novomanžele.

Svatební šaty v lese

Svatební hry

Mezi tradiční svatební hry, které se nejčastěji hrají, patří například poznávání ženicha a nevěsty se zavázanýma očima, kdy jeden či druhý musí z několika předložených uší, nosů, kolen nebo i hýždí poznat, kdo je jeho drahá polovička. Novomanželům se také předkládají různé kvízy na společné názory, tančí se tradiční tanec okolo židlí. Zábavná je rovněž svatební tombola s originálními výhrami, nebo tanec s nevěstou se současným vybíráním peněz do klobouku pro novomanžele. Některé svatby se neobjedou bez únosu nevěsty, na jiných se k tomuto nikdo neodváží. Jisté je však jedno, jakmile ubíhá čas na hodinách, úměrně tomu ubývá alkohol ve sklenicích a naopak roste hladinka v krvi svatebčanů, tím je zábava veselejší a odvážnější. A právě v tomto duchu by měla každá svatba být, mělo by být veselo, hosté i novomanželé by měli tančit a dlouho na báječně strávený den vzpomínat.

Svatební a plesové šaty

Vybrat si ty správné svatební nebo plesové šaty občas hlavolam i pro ty zkušenější ženy. Ne každé ženě či dívce padnou každé šaty. A právě pro ty z vás, které máte s výběrem šatů problémy, je tu náš rádce s výběrem plesových a svatebních šatů.

Kontakt: info@svatebniaplesovesaty.cz